ความรู้ทั่วไป

ปลาน้ำจืด

ชื่อสามัญ : ปลาหางนกยูง 

Common name : Guppy 

Scientific name : Poecilia reticulate
 
Poecilia reticulate ปลาหางนกยูง 
-เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่สุด 3.5 เซนติเมตร สำหรับปลาตัวผู้ และมีขนาดใหญ่สุด 5 เซนติเมตร สำหรับปลาตัวเมีย 
-เป็นปลาน้ำกร่อย และปลาน้ำจืด ที่อาศัยอยู่ในช่วง pH 7-8 ความกระด้างของน้ำ 9-19 อยู่ในเขตอบอุ่น ช่วงอุณหภูมิ 18-28 องศาเซลเซียส และจะไม่ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย
-เป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาตู้ 
-เป็นปลาที่มีแหล่งกำเนิดอยู่แถวอเมริกาใต้
-กินพวกแพลงก์ตอนสัตว์ และแมลง เป็นอาหาร
-เลี้ยงเป็นฝูง ๆ ละ 5 ตัว หรือมากกว่านั้น
-ตู้ปลาที่จะเลี้ยงควรมีขนาดอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
 
 
 
 
 

 

ชื่อสามัญ : ปลาคาร์ดินาล     
 
 Common name : Cardinal tetra
 
Scientific name : Paracheirodon axelrodi  
 

 ปลาคาร์ดินาล     

-เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่สุด 2.5 เซนติเมตร

-เป็นปลาน้ำจืด ที่อาศัยอยู่ในช่วง pH 4-6 ความกระด้างของน้ำ     5-12 อยู่ในเขตอบอุ่น ช่วงอุณหภูมิ 23-27 องศาเซลเซียส และจะไม่ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย ชอบรวมฝูงกันอยู่บริเวณชั้นกลางน้ำ

-เป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาตู้

-เป็นปลาที่มีแหล่งกำเนิดอยู่แถวอเมริกาใต้

-กินพวกไส้เดือน กุ้ง  และปู  เป็นอาหาร

-เลี้ยงเป็นฝูง ๆ ละ 5 ตัว หรือมากกว่านั้น

-ตู้ปลาที่จะเลี้ยงควรมีขนาดอย่างน้อย 60 เซนติเมตร

 

 

 

 

 

ชื่อสามัญ :  ปลาดินสอ
Common name : Lebiasinidae
Scientific name : Nannostomus
 
ปลาดินสอ          

-เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่สุด 3.3 เซนติเมตร ในปลาตัวผู้

-เป็นปลาน้ำจืด ที่อาศัยอยู่ในช่วง pH 5.5-7 ความกระด้างของน้ำ 4

-อยู่ในเขตอบอุ่น ช่วงอุณหภูมิ 24-28 องศาเซลเซียส

-เป็นปลาสวยงามชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาตู้

-เป็นปลาที่มีแหล่งกำเนิดอยู่อเมริกาใต้

-กินพวกหนอน กุ้ง ปูและแมลง  เป็นอาหาร

 

1